CSaládi Otthonteremtési Kedvezmény

A Családi Otthonteremtési Kedvezmény új- és használt lakás vásárlásra, új családi ház építésére, bővítésére vehető igénybe. 

A kormány által hozott változtatásokról naprakész információim vannak, teljes körű tájékoztatást és ügyintézést nyújtok Önnek teljesen ingyen. A közösen kiválasztott pénzintézetbe kizárólag a szerződés aláírására kell befáradnia, ahol egy általam előre egyeztetett időpontban várni fogja a banki ügyintéző.

Ki igélnyelheti?

Jogosultsági feltételek:

 • büntetlen előélet (valamennyi bűntett, illetve a vagyon elleni, család vagy gyermekek elleni, költségvetést károsító vagy a gazdálkodás rendjét sértő vétségek tekintetében)
 • annak igazolása, hogy az igénylőt az elmúlt 5 évben nem kötelezték jogosulatlanul igénybevett CSOK vagy "szocpol kedvezmény" visszafizetésére;
 • a támogatott ingatlanra lakásbiztosítás kötése;
 • köztartozás mentesség;

 • 1 és 2 gyermek esetén 180 napos folyamatos TB jogviszony (legfeljebb 30 nap megszakítással), kivéve, ha az igénylő ápolási díjban részesül.;
 • 3, vagy több gyermek esetén 2 éves folyamatos TB jogviszony (legfeljebb 30 nap megszakítással), melyből az igénylést megelőző 180 napban kizárólag keresőtevékenység (pl. munkaviszony, vállalkozói jogviszony, őstermelői jogviszony, megbízási szerződés) fogadható el, kivéve, ha az igénylő ápolási díjban részesül.


 • MELY GYERMEK(EK) UTÁN IGÉNYELHETŐ A TÁMOGATÁS?

  A CSOK az alábbi, az igénylővel közös háztartásban élő gyermekek után jár:

  • a magzat vagy az ikermagzat után a terhesség betöltött 12. hetét követően

   az igénylő vér szerinti, vagy örökbefogadott eltartottja után, aki

   25. életévét még nem töltötte be; Hivatkozás1 

                                                                         Hivatkozás1

Változások 2019. július 1-jét követően:

• A 35 millió Ft-nál nagyobb értékű használt ingatlanok vásárlásához is igényelhető a CSOK.

• A CSOK mellett felvehető, legfeljebb 3%-os kamatozású, 2 gyermekre 10 millió, 3 gyermektől 15 millió forint összegű kedvezményes hitelt nemcsak új, hanem használt lakás vásárlására is fel lehet venni.

• A jelzáloghitel-tartozásokra gyermekszületés esetén járó támogatás kiterjesztésre kerül a második gyermek megszületésére is 1 millió Ft összegben, a harmadik gyermek megszületése után érvényesíthető jóváírás összege pedig 4 millió Ft-ra emelkedik (az ezen összeg igénybevétele után születő gyermekekre továbbra is 1-1 millió Ft jár).

• Amennyiben a 2011. december 31. után felvett lakáscélú támogatást már visszafizették, akkor annak összegét 5 év elteltével már nem kell figyelembe venni az újabb igénylésnél, tehát teljes összegben járhat a CSOK.

• Az EGT-tagállamokon kívül valamennyi külföldi országban szerzett tb-jogviszony beszámítható a CSOK elbírálásánál, de csak a magyar állampolgárságú igénylők esetében.

• Amennyiben a megelőlegezett formában igénybevett CSOK-nál a gyermekvállalás nem teljesül, és a támogatást vissza kell fizetni, esetleges későbbi újraházasodás esetén a visszafizetéstől számított 5 év elteltével ismét felvehető előre vállalt gyermek után a támogatás.

• A tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos hozzátartozót gondozó, és emiatt ápolási díjban részesülők mellett a gyermekek otthongondozási díjára (GYOD) jogosult szülők is jogosulttá válhatnak a fél éves / kétéves biztosítási jogviszony igazolása nélkül a CSOK-ra.

• Használt lakás vásárlásnál az 5 éven belül értékesített másik lakás vételárára vonatkozó "beforgatási" kötelezettség megszűnik, így a két lakás közötti értékkülönbözet összegére tekintet nélkül jár a CSOK.

• Használt lakás másik használt lakásra való, 5 éven belüli cseréje esetén is mód van a meglévő lakásra felvett CSOK letétbe helyezésére és az újabb ingatlanra való átjegyzésére (ha annak értéke a meglévő lakásét meghaladja).

• Amennyiben a CSOK-ból épített/vásárolt lakást 10 éven belül másikra cserélik, a korábban felvett támogatás összegét újabb lakás építése esetén 3 évre, vásárlása esetén 1 évre a kincstárnál letétbe kell helyezni, ami egyszer meghosszabbítható. A letétbe helyezés időtartamának meghosszabbítási lehetősége 1 évről 2 évre nő.

• Lakásépítéskor a telken meglévő épületet - amennyiben szakvélemény alapján annak alapozása megfelelő - csak a talajszintig kell visszabontani, az új lakóépület a meghagyott alapra ráépíthető.

• Az azonos kibocsátó által kiállított, 2 millió Ft-ot meghaladó ÁFA-tartalmú építőanyag-vásárlásról szóló számlák kapcsán nem kell külön szerződést bemutatni a hitelintézetnek.

• A többgyermekeseknek járó kamattámogatott kölcsön, amennyiben generálkivitelezővel építtetnek (pl. lakópark beruházás során), már az építkezés megkezdése után folyósítható, de kamattámogatás nélkül (piaci kamattal); az építkezés befejezése után már az alacsonyabb kamatszinten lehetséges a törlesztés.

• Bővítés esetén a munkálatok megkezdését legfeljebb 6 hónappal megelőzően kiállított számla is elfogadható.

• Bővítés esetén a támogatással érintett ingatlanban előírt legalább 50%-os tulajdoni hányad akkor is teljesítettnek minősül, ha ez az igénylő elhunyt házastársa/élettársa esetében fennállt, és az elhunyt házastárs/élettárs kiskorú gyermeke legalább 50% tulajdoni hányadot szerzett. Hivatkozás6

További információkért keressen bizalommal!